Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Licytacja komornicza mieszkania ze służebnością dożywotnią

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Polskie prawo przewiduje różne formy korzystania z mieszkania lub domu – najczęściej stosowane to własność, wynajem lub dzierżawa. Rzadziej spotykamy się ze służebnością dożywotnią. Ta forma korzystania z nieruchomości może powodować pewne trudności w momencie licytacji zadłużonego lokalu.

Czym jest służebność dożywotnia?
Służebność dożywotnia jest prawem stosowanym najczęściej w momencie przekazania prawa własności do mieszkania z właściciela na jego krewnego zstępnego – czyli na przykład w sytuacji, kiedy rodzic przekazuje należące do niego mieszkanie swojemu dziecku. W sytuacji takiej możliwe jest stworzenie zapisu w księdze wieczystej nieruchomości, że rodzic zachowuje prawo do korzystania z nieruchomości lub jej części i nadal może w niej mieszkać. W tym momencie staje się on tzw. dożywotnikiem.

Licytacja komornicza mieszkania ze służebnością dożywotnią
Mieszkania i domy obciążone służebnością dożywotnią są znacznie tańsze, niż podobne nieruchomości z rynku pierwotnego lub wtórnego pozbawione tych obciążeń. Cenę dodatkowo obniża zadłużenie lokalu. Zanim jednak zdecydujemy się na kupno takiego mieszkania lub domu powinniśmy mieć świadomość, że dożywotnik zachowuje swoje prawo do korzystania z nieruchomości – może w niej mieszkać nawet po fakcie sprzedania jej i przejęcia przez nas prawa własności. Prawo służebności może obejmować zarówno całą nieruchomość, jak również wybrane jej pomieszczenia (nie mniej niż jedno pomieszczenie). Zgodnie z nazwą, służebność dożywotnia zachowuje moc prawną aż do chwili śmierci dożywotnika. Zmiana treści służebności może nastąpić tylko w przypadku istotnej potrzeby gospodarczej, np. budowy drogi przez działkę, na której stoi obciążony służebnością dom. Jeśli takiej potrzeby nie ma, dożywotnik może w zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości zażądać od nabywcy zadośćuczynienia w postaci dożywotniej renty lub innej formy zapewnienia opieki (np. zastępczego mieszkania, wyżywienia). Dlatego należy podchodzić do kupna obciążonego służebnością dożywotnią podchodzić bardzo ostrożnie – pomimo niskiej ceny kupna, inwestycja ta może okazać się być bardziej kosztowna, niż z początku zakładaliśmy.

Profesjonalną pomoc w egzekucji długów uzyskamy od działającego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie komornika Marka Piaseckiego.