© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Jednolity Plik Kontrolny - rozwiązanie, które musisz znać!

 |  Redakcja  |  Biznes i finanse

Niespełna dwa miesiące pozostały, by przygotować się do nowych regulacji w przepisach podatkowych. Tymczasem, jak pokazują badania, aż 1/3 przedsiębiorców nie wie jakie obowiązki nakłada na nich ustawodawca, ani jak się do nich przygotować. Sprawdźmy zatem, co oznacza pojęcie Jednolity Plik Kontrolny i jak go wdrożyć we własnej firmie.

Jednolity Plik kontrolny oznacza ujednoliconą, elektroniczną formę przekazywania dokumentów do Urzędu Skarbowego. Dla dużych firm w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) zmiany wchodzą w życie już 1. lipca 2016 roku. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały czas na dostosowanie do 1. lipca 2018 roku.

Celem zmian jest usprawnienie kontroli podatkowych, zmniejszenie ich kosztów, a także poprawienie ściągalności podatków VAT i CIP. Jednolity Plik Kontrolny posiada 7 struktur w następujących obszarach:

  • - księgi rachunkowe
  • - magazyn
  • - faktury VAT
  • - ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
  • - ewidencja przychodów
  • - podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • - wyciągi bankowe.

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego oznacza konieczność rozszerzenia systemów księgowych o funkcjonalność generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnie z formułą przewidzianą przez ministra finansów. Jest to proces dość skomplikowany, zwłaszcza dla dużych firm, bo dokumenty elektroniczne muszą odzwierciedlać wszystkie procesy księgowo – podatkowe – informuje Tomasz Kusiak, Konsultant SAP FI z firmy Itelligence.

JPK będzie wykorzystywany przez fiskusa do przeprowadzania kontroli krzyżowych, postępowaniach kontrolnych i podatkowych, a także działaniach sprawdzających.

Specjaliści podkreślają, że niezależnie od informacji merytorycznych nt. nowych uregulowań, niezmiernie ważne jest odpowiednie przygotowanie wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego od strony technicznej, a więc wsparcia informatycznego. Zakres zmian niezbędnych do przeprowadzenia w danym przedsiębiorstwie może być mniej lub bardziej zakrojony, w zależności od stopnia informatyzacji firmy i wykorzystywanych systemów księgowo-podatkowych – dodaje Tomasz Kusiak (Itelligence)

Jednolity Plik Kontrolny umożliwi organom podatkowym dużo dokładniejszą kontrolę przedsiębiorstw, ale jego wprowadzenia nie należy rozpatrywać tylko w kategoriach korzyści dla fiskusa. Dla firm, które prowadzą księgowość przy pomocy programów komputerowych JKP będzie doskonałym narzędziem, by rozpoznać ryzyka podatkowe i przeciwdziałać błędom w ewidencji podatków. Pozwoli także na stworzenie ujednoliconej bazy danych, która ułatwi korzystanie z doradztwa i przeprowadzanie audytów podatkowych.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry