Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Certyfikacja systemów zarządzania

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Nowoczesna firma powinna wyróżniać się nie tylko wysokiej jakości produktami i sprawną obsługą, ale także dobrymi praktykami w zakresie zarządzania.

Obecnie wiele przedsiębiorstw stawia na sprawdzony od lat systemy zarządzania opracowane w normach ISO. Największą popularnością cieszy się system zarządzania jakością wg ISO 9001. Niektóre organizacje decydują się na wdrożenie wielu rozwiązań jednocześnie w ramach tzw zintegrowanych systemów zarządzania jakością. Poniżej opisujemy zalety wprowadzenia zasad zarządzania zgodnego z normami ISO.

Porządek wg ISO
System ISO mimo, że jest sformułowany na wysokim stopniu ogólności, to bardzo łatwo dopasowuje się do specyficznych warunków danej organizacji. Dzięki temu wprowadzając jego wytyczne usprawniamy jej działanie. Dokumentacja tworzona podczas wdrożenia systematyzuje wszystkie ważne informacje, a wprowadzenie procedur pozwala na ujednolicenie procesów i sprawne kontrolowanie poprawności działania. Dzięki zastosowaniu zasad, które wynikają z wieloletniej praktyki biznesowej na całym świecie firma ciągle się rozwija podnosząc jakość produktów oraz usług. Certyfikacja systemów zarządzania prowadzi do zwiększenia przejrzystości działania na wszystkich szczeblach przez co kierowanie organizacją staje się łatwiejsze. Warto też zauważyć, że dzięki prowadzeniu zasad wynikających z norm ISO często można znacznie obniżyć koszty prowadzenia biznesu.

Wizerunek się liczy
Nie da się ukryć, że certyfikacja systemów zarządzania ma znaczny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa zarówno wśród klientów, konkurentów, jak i i pracowników. Normy ISO są szanowanym standardem na całym świecie, więc wdrożenie ich wytycznych często otwiera drzwi do współpracy międzynarodowej. Wprowadzenie zasad zarządzania zorientowanego na jakość zauważają i doceniają przede wszystkim konsumenci. Dzięki temu przychody firmy działającej zgodnie z normą ISO 9001 rosną. Aby dowiedzieć się więcej o certyfikacji warto odwiedzić stronę http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/quality/

Nowa norma ISO 9001
Od września 2015 roku obowiązuje nowa wersja ISO 9001. Norma zmienia nieco swoją strukturę, a zapisy zostały zaktualizowane w oparciu o zmieniające się realia rynkowe. W nowych wytycznych znajdziemy bardziej precyzyjne informacje dotyczące podejścia procesowego. Podkreślone też zostało szacowanie ryzyka, rozpatrywanego zarówno jako szanse, jak i zagrożenia. Dodatkowym wymaganiem jest zrozumienie kontekstu organizacji oraz potrzeb zainteresowanych stron. Norma jest też lepiej dostosowana do specyfiki branży usługowej.