Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Osoby mające zamiar prowadzić działalność gospodarczą powinny zapoznać się bliżej z zasadami prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Co powinno się w niej znaleźć i kto jest zobowiązany do jej prowadzenia – szczegóły w naszym artykule.

Czym jest KPiR?
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to ewidencja, w której rejestruje się wszelkie operacje gospodarcze, takie jak przychody firmy, zakup towarów i materiałów oraz wszelkie wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wszystkie transakcje zapisywane są pojedynczo i służą wyliczeniu zobowiązań podatkowych danego podatnika.

Kto musi prowadzić KPiR?
Obowiązek ten reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jej zapisami KPiR zobowiązane są prowadzić osoby fizyczne osiągające dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczające się z fiskusem wg zasad ogólnych bądź podatku liniowego. Obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy również spółek cywilnych i spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeśli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro. Z obowiązku prowadzenia KPiR zwolnione są osoby prowadzące księgi rachunkowe, opłacające podatek dochodowy w formach zryczałtowanych, wykonujące wolny zawód adwokata w zespole adwokackim bądź sprzedające środki trwałe po likwidacji działalności gospodarczej. Jak zauważa specjalista z Biura Rachunkowo-Księgowego Plus, w uzasadnionych przypadkach fiskus może zwolnić podatnika z obowiązku prowadzenia KPiR np. ze względu na wiek czy stan zdrowia podatnika oraz rodzaj prowadzonej działalności. Warto też wiedzieć, że jeśli zlecimy prowadzenie KPiR biuru rachunkowemu, musimy zgłosić ten fakt w ciągu 7 dni do urzędu skarbowego, w którym złożyliśmy zawiadomienie o prowadzeniu księgi.

W jakiej formie?
Możemy zdecydować się na prowadzenie KPiR w wersji papierowej bądź elektronicznej, w zależności od tego, jak nam wygodniej. Jeśli zdecydujemy się na wersję elektroniczną, z łatwością znajdziemy odpowiedni program komputerowy przeznaczony do tego celu. Takie programy wyposażone są m.in. w archiwum oraz zaznaczanie błędów. Jeśli zdecydujemy się na wersję papierową KPiR, pamiętajmy o numerowaniu stron i wpisów.