© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


Obowiązek składania deklaracji podatkowych za spadkodawcę

 |  Redakcja  |  Biznes i finanse

Wraz z otrzymaniem spadku spaść mogą na nas liczne obowiązki natury prawnej, które będziemy musieli uregulować. Jest to skomplikowane zwłaszcza w sytuacji, gdy spadkodawca zostawia po sobie również zaległe rozliczenia czy długi. Należy bowiem pamiętać, że spadkobierca musi złożyć deklaracje podatkowe zmarłego spadkodawcy.

Kwestia zakresu
Według Ordynacji podatkowej spadkobiercy niejako przejmują wszelkie prawa, ale również obowiązki odnośnie kwestii podatkowych. Istnieje jedynie możliwość ich pewnego ograniczenia - w sytuacji, w której zdecydujemy się na zaakceptowanie spadku z wyłączeniem pełnej odpowiedzialności za ewentualne zaległości, nie odpowiadamy za nie pełnym majątkiem, a wyłącznie określoną kwotą. Oczywiście jesteśmy zwolnieni od jakichkolwiek zobowiązań, jeżeli spadku w ogóle nie przyjmiemy.

Niezwykle ważne jest to, że w sytuacji zaakceptowania spadku przejmujemy nie tylko zaległe rozliczenia podatkowe, ale również ewentualne odsetki czy różnego rodzaju koszty administracyjne.

Terminy spłaty zobowiązań
Wszelkie decyzje dotyczące wysokości przejętych przez nas zobowiązań podatkowych podejmuje organ podatkowy właściwy dla miejsca zamieszkania spadkodawcy. Bardzo ważny z naszego punktu widzenia jest również termin spłaty wspomnianych zaległości. Zgodnie z przepisami zawartymi w Ordynacji podatkowej jest to okres 14 dni od momentu, gdy do naszych rąk zostanie doręczona stosowna decyzja. Pamiętać należy również o tym, iż odnośnie tychże zobowiązań naliczane są również odsetki, które, rzecz jasna, mogą znacząco powiększyć kwotę, jaką będziemy musieli zapłacić.

Obowiązek uregulowania zaległych zobowiązań dotyczy również deklaracji PIT. Jeżeli spadkodawca nie zdążył jej złożyć, będziemy zmuszeni do uregulowania wszelkich wynikających z tego tytułu zobowiązań, chyba że powstała stosowna nadpłata. Pamiętać należy jednak o tym, iż wszyscy prawni spadkobiercy muszą w tej sprawie wystosować należyte oświadczenie, które będzie zawierało chęć podziału kwoty nadpłaty.

Działalność spadkodawcy
Wszelkie zasady związane z obowiązkiem uregulowania zaległości podatkowych przez spadkobiercę obowiązują również w sytuacji, w której spadkodawca prowadził działalność gospodarczą. Jesteśmy zwolnieni jedynie z obowiązku składania za niego stosownej deklaracji. Istnieje również możliwość przejęcia różnego rodzaju uprawnień o charakterze niemajątkowym odnośnie wspomnianej firmy, jeżeli zdecydujemy się dalej ją prowadzić.

Zdarzyć może się również sytuacja, w której to spadkodawca był stroną w różnego rodzaju postępowaniach bądź kontrolach, które dotyczyły jego osoby bądź prowadzonej działalności. O tym fakcie zostaniemy poinformowani przez odpowiednie organy. Ważne jest również to, że owe postępowania nie zostają umorzone - to my bowiem stajemy się w nich stroną właściwą.

Kwestie związane z deklaracjami i rozliczeniami podatkowymi spadkodawcy są niezwykle skomplikowane. Zawsze warto więc zgłosić się o pomoc do specjalistycznej firmy, która oferuje między innymi usługi księgowe i podatkowe, np. do Biura Rachunkowego Kognitariat: http://www.kognitariat.pl/.

BizNews


© 2020 BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry