Ranking lokat internetowych - zestawienie najlepszych ofert

04 styczeń 2013

W dzisiejszych czasach Internet stał się jednym z podstawowych kanałów dostępu do usług bankowych. Ten fakt nie powinien dziwić, ponieważ sieć internetowa pozwala szybko i wygodnie zarządzać naszymi oszczędnościami. Z tego powodu, lokaty internetowe zyskały w ostatnimi czasu na popularności. Przedstawiamy aktualny ranking lokat internetowych.

Ranking lokat na 3 miesiące

Standardowym dla lokat bankowych terminem zapadalności jest okres 3 miesięcy. Wśród depozytów kwartalnych, najlepsze oprocentowanie zapewni nam lokata w SK Banku. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa posiada w swojej ofercie trzymiesięczną lokatę internetową oprocentowaną na 6,7%. Drugie miejsce przypadło lokacie Meritum Banku, która posiada oprocentowanie w wysokości 6,5% w skali roku. Trzecie miejsce zajęła lokata BGŻ Optima, która gwarantuje oprocentowanie na 6,2%. „Lokata Bezkarna” w BGŻ pozwala także na wypłacenie oszczędności przed czasem, z możliwością zachowania naliczonych odsetek.

Najlepsze lokaty na 6 miesięcy

Liderem wśród internetowych lokat bankowych zakładanych na okres 6 miesięcy również okazuje się być SK Bank. Posiada on w swojej ofercie depozyt półroczny z oprocentowaniem 6,9%. Drugie miejsce zajęła oferta FM Banku. Lokata w tym banku jest oprocentowana na 6,3%. Na trzecim miejscu znalazł się depozyt Banku Pocztowego oprocentowany na 6% w skali roku.

Lokaty internetowe na 12 miesięcy

Najlepszym oprocentowaniem wśród internetowych lokat na 12 miesięcy poszczycić się może Toyota Bank. „Lokata Kapitalna” jest oprocentowana na 5,8%. Lokata ta posiada kapitalizację dzienną, a minimalnie możemy na nią wpłacić 5 tys. zł. Drugie miejsce zajęła lokata Meritum Banku, która jest oprocentowana na 5,75%. Minimalnie na lokatę można wpłacić 3 tys., a maksymalnie 20 tys. zł. Zakładając lokatę w Meritum Banku, klient musi posiadać konto osobiste. Trzecie miejsce przypadło lokacie Eurobanku. Lokata internetowa w tymże banku gwarantuje oprocentowanie na poziomie 5,6%.

Ranking lokat internetowych na 24 miesiące

Najlepszą lokatą dwuletnią wśród lokat internetowych jest obecnie lokata BGŻ Optima. Posiada ona oprocentowanie w wysokości 5,5%. Do złożenia lokaty w BGŻ, wymagane jest także otworzenie rachunku oszczędnościowego. Drugie miejsce zajął depozyt FM Banku. Oprocentowanie lokaty w FM Banku wynosi 5%, jednak bank umożliwia klientom negocjowanie oprocentowania. Trzecie miejsce przypadło lokacie internetowej Banku Pocztowego. Oprocentowanie na tym depozycie wynosi 5%, jednak oprocentowanie jest uzależnione od zmienne stopy procentowej.

www.rankinglokat.net - więcej informacji oraz aktualne rankingi lokat bankowych dostępnych przez Internet.

Zapisz się do naszego Newslettera

Home | O nas | Reklama | Kontakt