Skip to main content

© BizNews. Wszelkie prawa zastrzeżone


VI Forum Gospodarcze „Energia i Środowisko” – 25 październik 2012, Warszawa

 |  Artykuł partnera  |  Biznes i finanse

Forum jest wydarzeniem cyklicznym i jest skierowane do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji działających na rzecz biznesu. Jego głównym celem jest przekazywanie wiedzy merytorycznej oraz umożliwienie tworzenia trwałych relacji biznesowych.

Tematyka VI Forum Gospodarczego jest bezpośrednio związana z kwestiami ochrony środowiska, energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Sesje panelowe zostały starannie zaplanowane dla grup zainteresowanych konkretnym tematem i umożliwiają wyminę poglądów i doświadczeń. Tematami przewodnimi będą:
 

- Odnawialne źródła energii: Wiatr, Słońce, Woda

- Odnawialne źródła energii: biomasa, biogazownie, biopaliwa

- Klastry gospodarcze, organizacja przyszłości

- Gospodarka odpadami komunalnymi

- Gospodarka odpadami opakowaniowymi i zużytym sprzętem

- Złota era gazu

- Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu

- Efektywne wykorzystanie energii i Energia skojarzona

- PPP i finansowanie inwestycji proekologicznych

- Oświetlenie uliczne i drogowe

- Ogrzewanie, Klimatyzacja, Wentylacja

- Budownictwo ekologiczne
 

Wspierają nas merytorycznie Ministerstwa: Gospodarki, Rozwoju Regionalnego, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W sesjach plenarnych głos zabierze 60 wysoko wykwalifikowanych ekspertów branżowych, zaś samo Forum zgromadzi kilkaset przedstawicieli firm, instytucji i samorządów z całej Polski oraz inwestorów zagranicznych.

Po zakończeniu VI Forum odbędzie się Uroczysta Gala, w trakcie której zostaną nagrodzone najlepsze branżowe firmy statuetkami Lidera Zrównoważonego Rozwoju.

Jesteśmy w trakcie konstruowania agendy VI Forum Gospodarczego „Energia i Środowisko”.

 W budowaniu problematyki paneli dyskusyjnych bazujemy na naszym doświadczeniu z poprzednich edycji Forum, ale dbamy także, by w agendzie znalazły się najważniejsze aktualne tematy dotyczące energii odnawialnych i ochrony środowiska zarówno w skali naszego kraju jak i całej Europy.

 Zapraszamy do zapoznania się z wstępną, roboczą wersją agendy na stronie http://www.eis.org.pl/vi-forum   i zachęcamy do konsultacji – szczególnie w obszarach bliskich Państwa zainteresowaniom.

 Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.

 Wszystkie uwagi związane z tematyką VI Forum Gospodarczego „Energia i Środowisko” prosimy kierować na adres: media@msg.org.pl

www.eis.org.pl